ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณระบบวงจรอินเตอร์เน็ต แบบ Leased Line ของ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26

แบ่งปัน