ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซิโนแวค (SINOVAC) เข็มที่ 2 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่รับวัคซีน ณ สโมสรตำรวจ 
เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

136

พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะนี้  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งอาจเป็นทั้งกลุ่มเสี่ยง และในขณะเดียวกันก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้

วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และข้าราชการตำรวจที่เข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนแวค (SINOVAC) และในโอกาสเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว เป็นเข็มที่ 2 ด้วย

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้กล่าวอีกว่า การดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจ ในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) แก่ข้าราชการตำรวจ   สามารถให้บริการได้วันละ 1,000 นาย  โดยให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่กำหนด การดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข  โดยมีการเว้นระยะห่างและแบ่งพื้นที่พักคอย และพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน  และมีภาคเอกชนสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ

ทั้งนี้  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ฝากถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศว่า  ตำรวจในฐานะประชาชนคนหนึ่ง และเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ตระหนักถึงคนรอบข้างอยู่เสมอ พวกเราตำรวจไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เราทำเพื่อครอบครัวและพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็ว  เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไปด้วยกัน

*********************************************************

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร

แบ่งปัน