ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าตำหนักจิตรลดา และอาคารกระจก พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับ ผ้าระบายสีขาว ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สท. บริเวณรั้วพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21

แบ่งปัน