พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทน รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จาก คุณ นรินทร์ โกโรวารา บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทน รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
จาก คุณ นรินทร์ โกโรวารา บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน