วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Meeting App ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ทั้งนี้ มีรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ภ.2/โฆษก ตร. ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

33

วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น.  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ด้วยโปรแกรม Cisco Meeting App ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ทั้งนี้ มีรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ภ.2/โฆษก ตร. ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

แบ่งปัน