วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชัย และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

26

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชัย และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร. ร่วมรับมอบฯ

แบ่งปัน