วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 / พล.ต.อ.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีฯ

33

วันที่  9 มิถุนายน 2564  เวลา 08.45 น.  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 / พล.ต.อ.วิรุฬ   เอี่ยมไพจิตร์  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.  เป็นผู้แทน ตร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  9 มิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีฯ

แบ่งปัน