ผบ.ตร. กำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยลงไปตรวจสอบกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การเก็บรักษา เบิกใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หากบกพร่องหรือเกิดความเสียหายให้พิจารณาทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด

15

แบ่งปัน