วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(สส) พร้อมข้าราชการตำรวจ เป็นผู้แทน รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 มล. จำนวน 3,000 ขวด จาก นายปิยะกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายสัญชัย ชาสัมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุนันท์ พูลธรกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

31

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(สส) พร้อมข้าราชการตำรวจ เป็นผู้แทน รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 มล. จำนวน 3,000 ขวด
จาก นายปิยะกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายสัญชัย ชาสัมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุนันท์ พูลธรกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

แบ่งปัน