ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าตำหนักจิตรลดาและอาคารกระจก พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้วพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน และออกแบบจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23

แบ่งปัน