วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจ ร่วมการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล Video Conference โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

149

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจ ร่วมการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล Video Conference โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

แบ่งปัน