วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 15.55 น. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 7/2564 และการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์สื่อมวลชน ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

31

วันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 15.55 น. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 7/2564 และการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์สื่อมวลชน ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน