วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสารนิเทศ เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ

53

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสารนิเทศ เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ

แบ่งปัน