วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ให้การต้อนรับ น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ กรณีหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าหารือ

225

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
ให้การต้อนรับ น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ กรณีหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าหารือ

แบ่งปัน