วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.กิตติพงษ์ เงามุข ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ตร.

48

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.กิตติพงษ์ เงามุข ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ตร.

แบ่งปัน