วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับมอบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้ ตร. ยืมใช้สำหรับการทดลองระบบ จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และร่วมประชุม ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) (NT) ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 3

13

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับมอบเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้ ตร. ยืมใช้สำหรับการทดลองระบบ จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
และร่วมประชุม ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) (NT) ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 3

แบ่งปัน