ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารโรงพักเพื่อประชาชน ฉบับที่ ๑๒๐ ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

แบ่งปัน