ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ชั้น ๒-๓ อาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

46
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน