ประกาศกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จ้างก่อสร้างการปรับปรุง ชั้น 2 และ 3 อาคารที่ทำการ กองบัญชาการสอบสวนกลาง(เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

50
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน