ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา) อาคาร ๘ ชั้น แบบ ๒ ห้องนอน ขนาด ๔๒ ครอบครัว ระยะที่ ๔ สำนักงานกำลังพล(กองสวัสดิการ) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๕ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35
View Fullscreen
แบ่งปัน