ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการใหม่กองสารนิเทศ ชั้น ๒ (บางส่วน) และ ชั้น ๓ อาคารที่ทำการกองบัญชาการสอบสวนกลาง (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29

แบ่งปัน