ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ที่ใช้งานในราชการของ กองสารนิเทศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17

แบ่งปัน