เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการผลิตและออกอากาศ ของศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

แบ่งปัน