ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างใช้บริการนิวส์เซ็นเตอร์ และกฤตภาคข่าวออนไลน์ (IQ News Clip) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25

แบ่งปัน