วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ด้านหน้าอาคาร 1 ตร. เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460

41

วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ด้านหน้าอาคาร 1 ตร. เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460

แบ่งปัน