ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ภาพพระราชกรณียกิจพร้อมกรอบภาพ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติภูมิของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85

แบ่งปัน