วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดื์) ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับสูงยศ พล.ต.อ. ที่ยังรับราชการอยู่และอดีตข้าราชตำรวจที่ดำรงตำเเหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ตร. และ รร.นรต.

19

วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักดื์) ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับสูงยศ พล.ต.อ. ที่ยังรับราชการอยู่และอดีตข้าราชตำรวจที่ดำรงตำเเหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ตร. และ รร.นรต.

แบ่งปัน