วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.ณรงต์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร., พล.อ.อ.นภาเดช ธูปเตมีย์ ผบ.ทอ. และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จากนั้น ผบ.ทสส. พร้อม ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร. ร่วมแถลงข่าวการประชุมแก่สื่อมวลชน

34

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.อ.ณรงต์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร., พล.อ.อ.นภาเดช ธูปเตมีย์ ผบ.ทอ. และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จากนั้น ผบ.ทสส. พร้อม ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร. ร่วมแถลงข่าวการประชุมแก่สื่อมวลชน

แบ่งปัน