วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

16

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน