วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (ตท 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.

303

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (ตท 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_9995_resize IMG_9979_resize IMG_9978_resize

แบ่งปัน