วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สกพ., รร.นรต., สลก.ตร., สก. และ สท. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

192

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สกพ., รร.นรต., สลก.ตร., สก. และ สท. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_9922_resize IMG_9952_resize IMG_9930_resize

แบ่งปัน