วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟื้นตากอากาศ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหน่วยงานที่ข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

170

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟื้นตากอากาศ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหน่วยงานที่ข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_5144IMG_5150 IMG_5143

แบ่งปัน