วันที่ 11 ก.ค. 2559 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศรส.ปต.ตร. เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศรส.ปต.ตร.) ผ่านระบบสื่อสารการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

135

วันที่ 11 ก.ค. 2559 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศรส.ปต.ตร. เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศรส.ปต.ตร.) ผ่านระบบสื่อสารการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

IMG_3116 IMG_3143 IMG_3141

แบ่งปัน