วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) พร้อมติดตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

281

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) พร้อมติดตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_5604 IMG_5603 IMG_5587 IMG_5585

แบ่งปัน