วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

351

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

IMG_5668IMG_5664 IMG_5686 IMG_5681 IMG_5678

แบ่งปัน