วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเตรียมกำลังตำรวจที่มีประสบการณ์จาก สตม. ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, กำลังตำรวจจาก บช.ส., บช.น. และ บช.ภ.1 ในการอารักขารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและสมเกียรติ นอกจากนี้ได้จัดกำลังตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทุกเส้นทาง โดยท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างดี

178

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเตรียมกำลังตำรวจที่มีประสบการณ์จาก สตม. ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, กำลังตำรวจจาก บช.ส., บช.น. และ บช.ภ.1 ในการอารักขารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและสมเกียรติ นอกจากนี้ได้จัดกำลังตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทุกเส้นทาง โดยท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างดี

402764 16767

แบ่งปัน