วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

444

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

IMG_6087 IMG_6085 IMG_6083

แบ่งปัน