จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับ หัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จว.นนทบุรี

301

news_head

ฉบับที่ 62  ประจำวันที่  21 มิถุนายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จว.นนทบุรี

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (21 มิ.ย.2559) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ ณ ห้องจูบิลี่
อิมแพค เมืองทองธานี จว.นนทบุรี ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น.
                     การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,
ข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ, ระดับผู้บังคับการ และหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,064 นาย
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร
ในการบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อสำคัญต่างๆ อาทิ หัวข้อ “สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, หัวข้อ “บทบาทของข้าราชการตำรวจกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” โดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, หัวข้อ “ประเด็นคำถามพ่วงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวข้อ “การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. และคณะ ทั้งนี้ ผบ.ตร. จะได้มอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน