เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (ร ส ข ม)

785

news_head

ฉบับที่ 5ึ9  ประจำวันที่  4 พฤษภาคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร
ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (ร ส ข ม)

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกวิทยุสั่งการด่วนที่สุด กำชับไปยัง บช.น.,ภ.1-9,ศชต.และ บช.ก. ให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้กวดขันจับกุมการแข่งรถในทางและการทำผิดกฎจราจร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เน้นกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎจราจรในข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุ 10 ข้อหา (10 ร ส ข ม) ได้แก่
                     1 ร คือ ข้อหา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
                     2 ส คือ ข้อหา ขับรถย้อนศร และ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
                     3 ข คือ ข้อหา ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ และ แซงในที่คับขัน
                     4 ม คือ ข้อหา เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์)ไม่ปลอดภัย และ
ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
                     เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมและแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดตาม 10 ข้อหาหลัก หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งมายังสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 191และ 1599 นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งโดยใช้ช่องทางเครือข่ายภาคประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น Home Guard บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตทุกเครือข่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน