แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

236

news_head

ฉบับที่ 5ึ8  ประจำวันที่  26 เมษายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี
ระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (26 เม.ย.2559) เวลา10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 โดยมี พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผบช.สงป.ตร. พร้อมด้วย Mr.Fauzi Khan IsmaiI อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายตำรวจ) สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และคณะนักกีฬา ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องสารสิน อาคาร 1 ตร.
                     การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว่างตำรวจไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 31 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยฝ่ายตำรวจมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
                     สำหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2504 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในสมัย พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นประเพณีที่ผูกพันตำรวจสองประเทศ ภายใต้ความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีจะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างตำรวจไทย – ตำรวจมาเลเซีย ให้มีพลังร่วมกันในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนพลเมืองของทั้งสองประเทศ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน