แถลงผลงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.58 – มี.ค.59)

160

news_head

ฉบับที่ 5ึ7  ประจำวันที่  22 เมษายน 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.58 – มี.ค.59)

                     สโมสรตำรวจ วันนี้ (22 เม.ย.2559) เวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงาน “แถลงผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 6 เดือน” โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ10) ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการตำรวจในระดับ ผบก.ขึ้นไป ตลอดจนสื่อมวลชนจากทุกสำนัก รวมจำนวนกว่า 500 คน ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต
                     ภายในงานแถลงผลงาน ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงบอร์ดผลงานสำคัญด้านต่างๆ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.58-มี.ค.59) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ ด้านการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมด้านต่างๆ รวมทั้งบอร์ดแสดงวีดิทัศน์เรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์
                     รายละเอียดตามกำหนดการแถลงผลงาน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการในภาพรวม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ร่วมแถลงผลงานใน 7 ด้านหลักตามความรับผิดชอบ ได้แก่
                     1. งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดระดับอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด และ การจัดระเบียบสังคม โดย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง
                     2. งานต่างประเทศ และการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน โดย พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลล?
                     3. งานถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดย พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล
                     4. งานด้านการบริหาร กฎหมายและสอบสวน โดย พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ
                     5. งานด้านจเรตำรวจ โดย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
                     6. งานการรักษาความมั่นคง ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
                     7. งานด้านกิจการพิเศษ และการจราจร โดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
ภายหลังการแถลงผลงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. จะมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และทำให้สังคมสงบสุขต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน