ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น

797

news_head

ฉบับที่  047  ประจำวันที่  11 มีนาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. นั้น เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลมายังพี่น้องประชาชนในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น หรือต้องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล สามารถแจ้งสายด่วนได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลข 1111, ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 1599 และศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หมายเลข 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน