ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จังหวัดเชียงใหม่

428

news_head

ฉบับที่  043  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC)
ณ จังหวัดเชียงใหม่

                     จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (19 ก.พ.59) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมกับ สอท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของทางการสหรัฐอเมริกา แถลงข่าวการเปิด ศูนย์ Child Advocacy Center (CAC) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งสำนักงาน FBI ตำรวจภูธรภาค 5 และผู้แทนองค์กร NGO และมูลนิธิต่างๆ อาทิ Hug Project ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว, ZOE international, มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE), Child and Mother care, International Justice Missions ร่วมในการแถลงข่าว ณ ศูนย์ Child Advocacy Center (CAC) ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                     ศูนย์ Child Advocacy Center (CAC) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงาน FBI สำนักงาน Homeland Security Investigations (HIS) องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเยาวชน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบปากคำ รวมถึงวิธีการสอบปากคำเหยื่อที่เป็นเยาวชน ภายใต้ความพร้อมของอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย
                     พล.ต.อ.วุฒิฯ ได้เปิดเผยว่า “ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม เริ่มตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้ง ดำเนินการคัดแยกเหยื่อ การสอบสวนสืบสวน การดำเนินคดีจนนำไปสู่กระบวนการทางศาล แต่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่อาจตัดวงจรที่ทำให้เด็กและเยาวชนตกไปสู่การเป็นเหยื่อได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน สังคม ตลอดจนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า เด็กและเยาวชนจะได้รับความช่วยเหลือในทุกรูปแบบทั้งที่อยู่ในกระบวนการตามกฎหมายและกระบวนการอื่นที่จะทำให้การช่วยเหลือสมบูรณ์มากขึ้น โดยการเปิดศูนย์นี้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นอีกตัวอย่างของการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการแก้ไขและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้หมดไป โดยยึดหลักการที่สำคัญระดับนานาชาติและ ASEAN ที่เน้นความสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งหวังที่จะพัฒนากลไกความร่วมมือจากทุกฝ่าย อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์แห่งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการช่วยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กลับคืนสู่สังคมอย่างเหมาะสม และเป็นฟันเฟืองสำคัญหนึ่ง อันจะทำให้อนาคตของเด็กและเยาวชนทั้งในไทยและอาเซียน รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติและอยากเห็นเด็กและเยาวชนที่เดินออกจากบ้านหลังนี้ เติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป”
                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ หรือต้องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งสายด่วนได้ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หมายเลข 1191 และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 1599 หรือทางแอพพลิเคชั่น HOME GUARD ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน