รายงานผลการดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

176

news_head

ฉบับที่ 038  ประจำวันที่  30 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. ดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 นั้น สรุปสถิติผลการดำเนินการในภาพรวมได้ดังนี้
                    สำหรับการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค.58 พบว่าในคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 214 ราย จับกุมผู้กระทำผิดได้ 140 ราย (ผู้ต้องหา 140 คน) คิดเป็นร้อยละ 65.42 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้ง 530 ราย จับกุมผู้กระทำผิดได้ 294 ราย (ผู้ต้องหา 310 คน) คิดเป็นร้อยละ 55.47 คดีฐานความผิดพิเศษ รับแจ้ง 203 ราย จับกุมผู้กระทำผิดได้ 170 ราย (ผู้ต้องหา 183 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.74 และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รับแจ้ง 4,795 ราย จับกุมผู้กระทำผิดได้ 7,846 ราย (ผู้ต้องหา 9,432 คน) ในส่วนคดีค้างเก่าทั้งสี่ฐานความผิดรวมทั้งความผิดฐานโจรกรรมรถจักรยานยนต์ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 462 ราย ผู้ต้องหา 462 คน นอกจากนั้น คดีเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะ จับกุมผู้กระทำความผิดได้ 3,371 ราย ผู้ต้องหา 3,397 คน และคดีเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 4,372 ราย ผู้ต้องหา 4,580 คน โดยประเภทยาเสพติดที่จับกุมได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ยาบ้า จับกุมได้ 3,365 ราย พืชกระท่อม จับกุมได้ 423 ราย กัญชาแห้ง จับกุมได้ 248 ราย ไอซ์ จับกุมได้ 211 ราย และกัญชาสด จับกุมได้ 31 ราย
                    ในส่วนผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 14 ราย แยกเป็นผู้ผลิต 2 ราย ผู้จำหน่าย 9 ราย ผู้เล่น 3 ราย
                    ด้านโครงการฝากบ้านกับตำรวจ ช่วงระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.58 – 6 ม.ค.59 (ระยะเวลา 13 วัน)
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,157 ราย เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2558 ซึ่งมีผู้ฝากบ้าน 3,783 ราย เป็นจำนวน 2,374 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.75 และไม่มีคดีที่เกิดขึ้นกับบ้านที่เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด
                    จากผลการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณมายังพี่น้องประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการระมัดระวังและป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนร่วมแจ้งเหตุและเบาะแสอาชญากรรมต่างๆ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือเบาะแส ข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย สามารถแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน