รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 23 ก.พ. 2559 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

1396

news_head

ฉบับที่ 037  ประจำวันที่  29 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 150 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1 – 23 ก.พ. 2559 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ในสังกัด ศชต. จำนวน 150 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ก.พ.2559 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา มักปรากฏมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้สมัครสอบแข่งขันว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้า รับราชการตำรวจได้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึง ขอเตือนมายังผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของบรรดาเหล่ามิจฉาชีพ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสอดส่องผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลอกลวงผู้สมัครสอบแข่งขัน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่หน่วยสอบทุกหน่วยหรือร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน