ประชาสัมพันธ์กรณีการพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงถือเป็นการครอบครอง “อาวุธ” และมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามกฎหมายของฮ่องกง

95

news_head

ฉบับที่ 035  ประจำวันที่  27 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์กรณีการพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงถือเป็นการครอบครอง “อาวุธ” และมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามกฎหมายของฮ่องกง

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องด้วยปรากฎข้อมูลว่า ในปี 2558 มีชาวไทยถูกจับกุมกรณีพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จำนวน 6 ราย โดยถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 เดือน และถูกปรับตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ถึง 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
                   เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮ่องกงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบว่า กฎหมายฮ่องกงห้ามมิให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังฮ่องกงหรือเดินทางแวะผ่านฮ่องกงไม่ว่าโดยทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก พกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าในกระเป๋าเดินทางเช็คอินหรือกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง เนื่องจากถือเป็นการครอบครอง “อาวุธ” และเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายฮ่องกง มีโทษปรับ 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และจำคุกไม่เกิน 14 ปี ทั้งนี้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศได้ต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน