เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

444

news_head

ฉบับที่ 034  ประจำวันที่  13 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มความเข้มในการสืบสวน จับกุม และขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 – ม.ค.59 เพื่อรองรับการตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของผู้แทนสหภาพยุโรป นั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีสั่งการกำชับเพิ่มเติมไปยัง บช.น., ภ.1-9, ศชต.,ก., สตม. และ ตชด. ให้กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลย ไม่สนใจตรวจสอบ สืบสวนปราบปรามจับกุม ให้พิจารณาหลักเกณฑ์การลงโทษตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy (ILEA – Bangkok)) ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
                   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในกรณี ที่พบเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการจัดหาหญิงสาวเพื่อการค้าประเวณี การหลอกลวง บังคับค้าประเวณี บังคับใช้แรงงาน หรือต้องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งสายด่วนได้ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หมายเลข 1191 และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน