สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 500 อัตรา

2066

news_head

ฉบับที่ 032  ประจำวันที่  5 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 500 อัตรา

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนทั้งสิ้น 500 อัตรา โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน 365 อัตรา และกลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.) จำนวน 135 อัตรา เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งในตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปราม และรอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org รวมทั้ง สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ได้จนถึงวันที่ 12 ม.ค.2559
                   อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา มักปรากฏมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้สมัครสอบแข่งขันว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกได้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จึงขอเตือนมายังผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของบรรดาเหล่ามิจฉาชีพ หรือให้ความร่วมมือในการกระทำความผิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสอดส่องผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลอกลวงผู้สมัครสอบแข่งขัน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่หน่วยสอบทุกหน่วยหรือร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน