ประชุม ศปก.ตร. และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559

273

news_head

ฉบับที่ 031  ประจำวันที่  1 มกราคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุม ศปก.ตร. และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  วันนี้ (1 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. โดยมีหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ในการดูแลและเฝ้าระวังเหตุในกิจกรรม Count Down ที่มีการจัดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทั้งในส่วนของงานรื่นเริง หรือกิจกรรมทางศาสนาในทุกพื้นที่สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการรายงานเหตุความไม่สงบหรือความวุ่นวายแต่อย่างใด โดย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้กล่าวผ่าน ศปก.ตร. ฝากขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เป็นผลให้การดำเนินมาตรการต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58 ในทุกพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                   เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยตลอดห้วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ด้วยการระมัดระวังภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและผู้สูงอายุในความดูแล การงดสวมใส่เครื่องประดับมีค่าในการเดินทางท่องเที่ยว และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เปลี่ยวเพียงลำพัง โดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมทั้งเหตุ บุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย และร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
                   สำหรับด้านการจราจรนั้น นอกจากการควบคุมและอำนวยความสะดวกแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเน้นการตรวจจับกุม 10 ข้อหาหลัก ได้แก่ 1) เมาสุราขณะขับรถ 2) ไม่สวมหมวกนิรภัย 3) ขับรถเร็วเกินกำหนด 4) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 6) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 7) ฝ่าฝืนสัญณาณไฟ 8) ขับรถย้อนศร 9) แซงในที่ขับขัน 10) ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งประชาชนทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดและประสงค์จะสอบถามเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อตำรวจทางหลวง ได้ที่หมายเลขสายด่วน 1193 และกรณีรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ที่หมายเลขสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน