ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน ในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

181

news_head

ฉบับที่ 029  ประจำวันที่  25 ธันวาคม 2558

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน
ในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ด้วยในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใย ในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันดังต่อไปนี้
                   1. ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ควรขับรถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย การดื่มสุราหรือของมึนเมา และการขับรถเร็ว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
                   2. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการ 3 ม. (เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย) 2 ข. (ใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย) 1 ร. (ขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซงในที่คับขัน ขับขี่ย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และโทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยเน้นหนักในการกวดขัน จับกุมพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
                   3. ผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ทางเท้าหรือไหล่ทางในการสัญจร การข้ามถนนให้ใช้สะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลายหรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้
                   4. ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพงไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานที่เปลี่ยว
                   5. ห้ามพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยง การจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด วัตถุอันตราย หรือการละเล่นอื่นใด ในลักษณะก่อความเดือดร้อนรำคาญ
                   6. ควรงดดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้
                   7. ก่อนออกจากบ้านขอให้สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้ม เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนปิดประตูหน้าต่างและใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ควรฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อให้ความคุ้มครองตามโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
                   8. ขอให้ผู้ปกครองกำชับเด็กและเยาวชน ให้ระมัดระวังผู้ที่จะหลอกลวงไปในทางมิชอบ หรือไม่ควรปล่อยให้ไปเที่ยวตามลำพัง กรณีเด็กเล็กขอให้จัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อเด็ก บิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครอง สถานที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อสะดวกในการติดตามหรือนำส่งผู้ปกครองในกรณีพลัดหลง
                   การกระทำที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา จะถูกจับกุมดำเนินคดี จึงไม่บังควรให้เกิดขึ้นในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน
                   ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1-9, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในวันดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่น้องประชาชน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี 2559 นี้

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน